Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních ůdajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Pavel Žemlík, IČ 49475932 se sídlem Pohoří 38, Olešnice, 511 01. (dále jen: „správce“).

Koktaktní údaje správce jsou:

Pohoří 38, Olešnice, 511 01, penzion@napohori.cz, +420 777 301 509

Kategorie osobních údajů a účel zpracování

Správce zpracovává údaje, které od vás získal za účelem plnění objednávky, případně rezervace ubytování, konkrétně:

 • Kontaktní údaje včetně jména, e-mailu, adresy a telefonu

Správce zpracovává další údaje, které je pro účely vedení knihy ubytovaných nutné ze zákona evidovat:

 • doklad totožnosti, občanský průkaz či jiný doklad totožnosti

Doba uchovávání údajů

Údaje potřebné k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z tohoto vztahu uchovává správce po dobu nezbytně nutnou (5 let od ukončení smluvního vztahu).

Příjemci údajů

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby nebo firmy:

 • Firma WeDeCom s.r.o., která zajišťuje provoz webových stránek, zastoupená jednatelem Jiřím Bláhou
 • Solitea Česká republika, a.s. , provozovatel aplikace iDoklad.cz, kde je z důvodu vytvoření a zaslání faktury vytvořen adresář kontaktů se jménem, adresou, e-mailem a případně IČ.

Správce nepředá osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci

Práva zákazníků

Z nařízení GDPR pro vás vyplývá právo

 • na přístup ke svým osobním údajům,
 • na opravu osobních údajů,
 • na vymazání osobních údajů,
 • na omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce,
 • podat stížnost k příslušnému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) budete-li se domnívat, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně či ztrátě a neoprávněnému zpracování, a to zejména

 • Zabezpečení webové aplikace proti běžným útokům.
 • Zabezpečení přihlášení do webové aplikace heslem a poučení administrátorů o používání silných hesel.
 • Provoz webových stránek na zabezpečeném protokolu HTTPS.
 • Omezení přístupu k osobním údajům jen pro pověřené osoby.
 • Nastavení vztahu mezi majitelem a provozovatelem e-shopu zpracovatelskou smlouvou.